Autor Jan Urban
Interpret Vladimír Kyas
Délka 4 hod 38 min
Velikost 348 MB
Typ Audiokniha kompletní
Formát MP3 ke stažení

Proč lidé v práci nedělají, co jejich vedoucí očekávají - Jan Urban

Nástroje a strategie úspěšného vedení lidí

279 Kč

Bez 10 % DPH 253,64 Kč

 • Autor:Jan Urban
 • Interpret:Vladimír Kyas
 • Délka:4 hod 38 min
 • Velikost:348 MB
 • Typ:Audiokniha kompletní
 • Formát:MP3 ke stažení
 • Vydavatel:ProgresGuru

Popis audioknihy

Nedostatkům v práci se nelze nikdy zcela vyhnout. Lepší, než řešit je následně, je však snažit se jim předcházet.

Znát či rozpoznávat jejich příčiny a vědět, jak reagovat včas a účinně jim čelit. Nejlépe ještě dříve, před jejich vznikem. Příčiny výkonových problémů i metody jejich odstranění, na které se audiokniha zaměřuje, jsou společné pro všechna pracovní prostředí. Totéž platí i o opatřeních k jejich odstranění či prevenci. Jde o nástroje a strategie, které jsou v možnostech či pravomocech naprosté většiny lidí ve vedoucích pozicích.

Důvod, proč občas nejsou využívány, bývá většinou prostý. Manažeři je pro jejich jednoduchost nedoceňují a příčiny problémů vidí jinde. Přitom důvody výkonových nedostatků, se kterými se vedoucí u svých podřízených potýkají, nemusejí být navíc vždy, (ani především) na straně zaměstnanců. Je velmi pravděpodobné, že alespoň část jich leží na straně jeho samého.

Členění této audioknihy je jednoduché a odpovídá jejímu tématu.

První kapitola člení příčiny, proč lidé v práci nedělají to, co jejich vedoucí očekávají, do tří hlavních skupin. Následující kapitola tyto příčiny dále konkretizuje a zabývá se jedenácti konkrétními situacemi, kdy k nedostatkům v práci nejčastěji dochází. Jednotlivé části této kapitoly vysvětlují bližší okolnosti jejich vzniku, ilustrují jejich důsledky a uvádějí vždy deset hlavních nástrojů, jak těmto situacím zabránit. Třetí kapitola tyto nástroje shrnuje a zabývá se souhrnnou strategií, která vedoucímu umožní nedostatkům v práci jeho spolupracovníků včas a účinně čelit.

Z audioknihy:

Nedostatkům v práci se nelze nikdy zcela vyhnout. Lepší, než řešit je následně, je však snažit se jim předcházet – znát či rozpoznávat jejich příčiny a vědět, jak jim včas a účinně čelit. Důvody výkonových nedostatků, se kterými se vedoucí u svých podřízených potýkají, nemusejí být navíc vždy (ani především) na straně zaměstnanců. Je velmi pravděpodobné, že alespoň část jich leží na straně jeho samého.

K selhání pracovní motivace může konečně docházet i tehdy, je-li jejich motivace nesprávně zaměřena. Může jít o situace, kdy zaměstnanci jsou za to, že svou práci provádějí správně, ve skutečnosti trestáni, nebo kdy jim špatné vykonávání práce dlouhodobě prochází, a z jejich nízkého výkonu se tak stává zvyk.

Úkoly či povinnosti, které jsou nejasné a nekonkrétní, jejichž zadání je neúplné, které nejsou dostatečně vysvětlené nebo které nebyly správně pochopeny, plodí výsledky, které se vzdalují očekáváním. Vedou i k plýtvání časem a schopnostmi zaměstnanců a často i k poklesu jejich motivace. Nadřízení si přitom nejasného zadání úkolů často neuvědomují a nedostatky v práci, které z neurčitě zadaných úkolů plynou,  přisuzují jiným okolnostem. Přičítají je většinou nedostatečným schopnostem, nezájmu nebo nízké motivaci osob.

Sdělení i vysvětlení úkolů začíná jasným vymezením pracovního místa. Vymezit místo znamená stanovit činnosti, které by jeho držitel měl vykonávat, určit pracovní chování, které od něj organizace očekává, ale i kritéria, podle kterých bude hodnocen. Jasný, podrobný a vyčerpávající popis svého místa by měl mít každý zaměstnanec.

Zaměstnanci se občas obávají se svého vedoucího na správný postup zeptat. Tyto obavy je třeba předem odstranit. Nejlépe tím, že zaměstnancům dáme najevo, že otázky týkající se postupu práce nechápeme jako obtěžování, neznalost nebo snahu úkol přenést na vedoucího, ale zcela naopak, že je bereme jako snahu vykonat svůj úkol co nejlépe.

Manažeři většinou vědí, že vysvětlit smysl úkolu, tj. proč je jeho vykonání důležité, je důležitou součástí pracovní motivace. Ne vždy však tomuto vysvětlení věnují dostatek času, a ne vždy se jim proto toto vysvětlení podaří provést tak, aby o smyslu a významu úkolu zaměstnance skutečně přesvědčili.

Seznam kapitol

 • 00 Úvod
 • 01 Nedostatky v práci a jejich příčiny
 • 02 11 situací
 • 03 10 pravidel
 • 04 Zpětná vazba
 • 05 Odměny a sankce
 • 06 Jak předejít nedostatkům
 • 07 Osobní omezení

Hodnocení

Rasti

Práca s ľuďmi je náročná a vyžaduje individuálny prístup. V tíme sú ťahúni a tí, ktorí sa vezú; tí ktorí už vedia a tí, ktorí sa učia; a iné protiklady, ktoré sa prejavia na výkonoch a činnostiach, ktoré môžu vedúci zamestnancom prideliť. A samozrejme tí (pod)priemerní majú požiadavky na ocenenie porovnateľné ak nie presahujúce tým ťahúňom a potom ich treba umravniť. Na druhej strane sa ťahúni nesmú vyvyšovať nad ostatných. Neviem, kto... více

Rucco

3*

mzp

Kniha bola veľmi poučná a ako manager som si uvedomil niekoľko chýb, ktorých sa dopúštam vo vzťahu k podriadeným a zadelovaní práce. Čo by som knihe vytkol je nudný až monotónny prejav a dlhé kapitoly

Audiokniha Pozitivní leader: Jan Mühlfeit, Melina Costi

Pozitivní leader

Jan Mühlfeit, Melina Costi

Čte: Aleš Zbořil

Audiokniha Radikální otevřenost: Kim Scottová
0:00
0:00

Radikální otevřenost

Kim Scottová

Čte: Michaela Rykrová

Audiokniha Chystáte se udělat strašnou chybu!: Olivier Sibony
0:00
0:00

Chystáte se udělat strašnou chybu!

Olivier Sibony

Čte: Jakub Hejdánek

Audiokniha Lídři jedí poslední: Simon Sinek
0:00
0:00

Lídři jedí poslední

Simon Sinek

Čte: Gustav Bubník