Jak jazyk mění náš život aneb síla slova hory přenáší

28.01.2021
Autor: Kateřina Najmanová

Lidské řeči začínáme rozumět už jako velmi malí. Je to mnohem dříve, než nějaké slovo vůbec dokážeme vyslovit. Už asi osmiměsíční dítě začíná rozumět slovům a gestům, prvními slovy potěší rodiče kolem jednoho roku a o půl roku později jsou z toho již jednoduché věty. Slovní zásoba běžného předškoláka obsahuje kolem 2500 až 3000 slov, na kterých se v průběhu vzdělávání staví.

Jak jazyk mění náš život aneb síla slova hory přenáší

„Kdo nezná váhu slov, ten nemůže znát lidi.“

(Konfucius)

 

Příruční slovník jazyka českého a Slovník spisovného jazyka českého zaznamenaly 250 tisíc českých slov.

Lingvistka Marie Těšitelová uvádí, že průměrný Čech disponuje pouze malým útržkem této slovní zásoby. Jako rodilí mluvčí používáme pouze 3 až 10 tisíc slov v aktivní podobě. Pasivně ale známe 3 až 6krát větší množství.

Američtí jazykovědci popsali v odborném časopisu Frontiers in Psychology, že průměrný rodilý anglicky mluvící Američan zná ve svých 20 letech přibližně 42 tisíc slov a v průběhu stárnutí se jeho slovní zásoba rozšiřuje o jedno slovo za dva dny.

Každý člověk tedy zná obrovské množství slov, která denně používá. Využíváme je ve společenském styku, k vyjádření svých pocitů, názorů, argumentů…. Při všem, co děláme, čím se zabýváme nevyhnutelně užíváme jazyk. Jazyk a slovo pronikají do všech oblastí lidského bytí.

Přemýšleli jste někdy nad mocí slov?

Jak silná slova jsou a co vše mohou způsobit? Jaký mají slova vliv na vaše okolí a na vás?

"Někdy může jen jediné slovo rozvrátit rodinu, vzít životu smysl, zničit poslední naději na uzdravení.

Jindy může slovo dělat zázraky. Můžeme vyléčit beznadějně nemocného člověka, dát životu nový smysl," říká psychoterapeut Valerij Sinelnikov.

Slova v nás vyvolávají představy a obrazy. Každé písmeno má své vibrace a jejich kombinace a spojení vyvolávají v člověku nejrůznější pocity. Některé působí ničivě, některé blahodárně.

Myslíte si, že se teď bavíme o slovech, která byla vyřčena nahlas nebo slovech, která píšeme do emailu či zprávy? Ano i ne. Ono se totiž počítá úplně každé slovo. A to i to nahlas nevyslovené.

Jednotlivá slova skládáme ve své vlastní mysli, a právě ono je odrazem našich myšlenek. Je jen na nás, zda jej dále vyslovíme nebo si jej necháme sami pro sebe. V obou případech někoho ovlivní. Každý z nás má v rukou vše potřebné pro naplněný a šťastný život. Troufám si říci, že většina lidí si ani neuvědomuje, jak může kontrola jazyka a slov odhalit skutečnou podstatu veškerého našeho bytí.

A co se honí v hlavě vám?

Gary John Bishop hlasem Pavla Nečase ve své audioknize Odse*te se zmiňuje fakt, že se nám každý den honí hlavou přes 50 tisíc myšlenek:

„Jen si vzpomeňte na všechny ty věci, o kterých si říkáte, že by bylo lepší, kdyby nebyly, nebo které se pokoušíte překonat či porazit.

Tyto automatické a reaktivní myšlenky nemůžeme sice moc ovlivnit, ale můžeme z velké míry určit, kterým z nich při­soudíme důležitost.“

Mluví zde o tom, jak jazyk, kterým popisujeme události v našem životě, ovlivňuje přístup k nim, emoce, které cítíme a tím pádem i reakce, které podnikneme. Celý tento rozhovor v naší hlavě tedy určuje, jak ke svému životu přistupujeme, jak se vyrovnáváme s obtížemi nejrůznějších velikostí.

Jste-li tedy schopni užití správného jazyka a slov v rámci své samomluvy, dokážete tím výrazně ovlivnit svou náladu, posílit sebedůvěru, zvýšit produktivitu práce, a ještě mnohem více.

Máte-li ale tendence se ve své hlavě plísnit a trýznit, užíváte negativní slova a váš vnitřní kritik si nebere žádné servítky, vězte, že nebudete mít jen špatnou náladu. Velmi pravděpodobně si vytvoříte pocit méněcennosti, bezmoci a zoufalství. Z malých problémů se okamžitě stanou neřešitelné a naděje na šťastný a spokojený život bude ta tam.

Když už teď všechno tohle víme, pojďme si ujasnit, jak…..“používat správný jazyk, aby se vám zlepšil život.“  Tohle je totiž téma audioknihy, kterou si můžete poslechnout ZDE.

Jestli ještě váháte a nerozhodli jste se, zda do toho jít nebo ne. Mohl by vám pomoci autorův návod pro používání této knihy.

„V audioknize této knize naleznete můj vlastnoruční výběr osobních výroků, které vám mají dodat sílu, životní energii, povzbu­zení a odvahu jednat ve vlastním životě. Naleznete zde také citáty slavných osobností historie a filozofie a krátká shrnutí vědeckých zjištění, která mají ukázat opodstatněnost mého přístupu, avšak nikoliv jej dokázat. To vše je sice pěkné, ale jediný skutečný způsob, jak číst a přistupovat k této knize, je sám si vyzkoušet a ověřit, co zde tvrdím. Vyhraďte si čas na vlastní přemýš­lení, hloubání a experimentování. Není lepších znalostí než těch, které jste si sami ověřili vlastní zkušeností.

Pokud budete k následujícím minutám přistupovat jako k osobnímu pokusu, a ne jako k teoretickému hod­nocení jejich obsahu, můžete zažít nejpřevratnější, život měnící cvičení, která jste kdy dělali. Některá mohou vést k tvrdým nárazům, naštvání, rozčílení a podráždění. Fajn, smiřte se s tím a pokračujte ve čtení. Stejně jako v dobrém filmu bude vše na konci dávat smysl!

 

ZDROJE:

Ústav pro jazyk český, Akademie věd ČR ( Naše řeč – Čísla o češtině (cas.cz)

ČT24, journal.frontiersin.org

Tajemná síla slova, Valerij Sinelnikov

Odse*te se: Vypadněte ze své hlavy a začněte žít, Gary John Bishop

Test angličtina Vocabulary test (ugent.be)