Máte Kuráž? Udělejte si tento malý test

07.07.2020
Autor: ProgresGuru, Sam Bracken

Cokoli, čemu se má smysl věnovat, vyžaduje kuráž. Pojďme zjistit, zdali jste osobou, která ji má. Udělejte si tento malý test. Až ho dokončíte, sečtěte si body a v klíči si přečtěte, jestli jste odvážnou osobou, která se nechává vést svým nitrem.

Máte Kuráž? Udělejte si tento malý test

Jsou následující tvrzení pravdivá? Odpovídejte ANO - NE

Nechají-li se odvážní lidé vést svou vášní, nezastavují se.
Mít kuráž znamená mít pokoru.
Riskování vyžaduje kuráž.
Statečná osoba neodchází z rozehraného boje
Být něžným a laskavým vyžaduje kuráž.
Odvážní lidé jsou šťastní.
Skutečná radost pramení ze zvládání těžkých, bolestivých záležitostí.
Práce vyžadující kuráž je riskantního charakteru podobně jako práce požárníka nebo automobilového závodníka.
Projevit druhým lásku vyžaduje kuráž.
Nedává-li kurážným lidem, kteří se nechávájí vést svým nitrem, smysl dále pokračovat, svůj postup ukončí.

U následujících odpovědí se body počítají dle uvedené výše pravděpodobnosti.

Řeknu pravdu, i přestože mě to postaví do špatného světla.
Omluvím se, pokud jsem udělal něco, co druhého ranilo.
Udělám-li chybu, přiznám to.
Svoje sliby dodržím.
Postavím se za někoho, kdo je verbálně nebo fyzicky napadán.
Lidem důvěřuji až dokud nevidím důvod, že bych to dělat neměl.
Odpovědnost nesu, ať už to dopadne dobře nebo špatně.
Odmítám dělat práci, která není důležitá.
Dle toho, jak mluvím, tak také jednám.
Názory druhých beru vážně.
0 - 70 bodů

Kuráž vám schází. Takoví lidé nerespektují sebe samé nebo druhé dostatečně natolik, aby dělali, co je správné, aby byli upřímní a laskaví. Pokud vás tento popis vystihuje, poslechněte si audioknihu Kuráž* pozorně a vezměte si jednotlivá sdělení k srdci – jinak budete v životě pravděpodobně stále narážet.

71 - 80 bodů

Jste zmatení z toho, co to znamená mít kuráž. Být statečným neznamená bojovat nebo dělat něco, co je nebezpečné. Být ryzím, upřímným, plnit své závazky a dělat to, co je správné – to vyžaduje kuráž.

81 - 90 bodů

Nejste si jistí, co znamená mít kuráž, ale stále máte velmi dobrý instinkt, který vás vede k tomu, co je správné. Pokora, laskavost, upřímnost a následování vaší skutečné vášně, to vše vyžaduje kuráž.

91 - 100 bodů

Skutečně víte, co to znamená mít kuráž. Téměř vždy děláte to, co je správné. Bývá to často náročné, ale čestné – což vyžaduje více odvahy než cokoli jiného v životě. Vaše vnitřní vedení vám ve většině situací sděluje, co je správné. Nepřestávejte mu naslouchat.

*Od šéfů firem, kteří se snaží dosáhnout přísně vytyčených cifer, až k lidem, kteří se pokouší zhubnout, všichni vědí, že stanovit si cíl je snadné, ale že dosáhnout jej je zcela jiný příběh. Vyžaduje to kuráž – houževnatost, nadšení a pevná „odvážná“ rozhodnutí. V audioknize se dozvíte, jak k tomu vlastně dospět – jak svůj životní záměr naplnit energií, láskou a odhodláním. Celá tato kniha totiž vypráví o tom, jak žít s kuráží. Jste připraveni objevit, v čem jste skvělí, a začít to využívat?