Proč tolik záleží na začátcích

16.10.2019
Autor: ProgresGuru, Daniel H. Pink

V pátek 18.10. vydáme novou audioknihu o načasování. Zjistíte, proč tolik záleží na tom, jestli se odpíchneme rychle, nebo zažijeme falešný start. A jak začít znovu, pokud hned ve startovních blocích škobrtneme. Proč nám vlastně s dosažením poloviny (projektu, hry, ale i života) někdy dojde dech a jindy v sobě najdeme skrytou sílu?

Proč tolik záleží na začátcích

Proč nám konce dodávají energii do spurtu před cílovou čarou, ale také nás inspirují ke zpomalení a hledání smyslu?

Jak se synchronizovat v čase s dalšími lidmi – ať už navrhujeme software, nebo zpíváme ve sboru?

Proč některé školní rozvrhy ztěžují učení, ale dobře pojatá přestávka naopak žákům pomáhá k lepším výsledkům v testech?

Proč nás přemýšlení o minulosti nutí chovat se určitým způsobem a zaměření na budoucnost nás kormidluje jiným směrem?

A především, jak můžeme vytvářet organizace, školy a životy, ve kterých se počítá s neviditelnou silou načasování? Tedy instituce, které chápou, že načasování není to hlavní, ale to jediné?

Umění dokonalého načasování

To je spousta otázek proč. Pokud chcete být blíže k odpovědím, audiokniha Daniela Pinka KDY probírá spoustu teorie a uslyšíte v ní o řadě vědeckých studií. Zároveň je ale také praktická. Každou kapitolu uzavírá část, kterou Dan nazval Manuál krotitele času. Jedná se o kolekci nástrojů, cvičení a tipů, které vám pomohou uvést nabyté poznatky do praxe.

Při poslechu začnete vaše zkoumání od samotného času. Při studiu historie času si záhy uvědomíte, že hodně z toho, co pokládáme za „přirozené“ jednotky času, jsou ve skutečnosti ohrádky zkonstruované našimi předky k jeho zkrocení. Sekundy, hodiny i týdny jsou všechno lidské vynálezy. Jedině jejich vyznačením, napsal historik Daniel Boorstin, „se lidstvo osvobodí z cyklické monotónnosti přírody“.

Jedna časová jednotka se ale naší kontrole vymyká a je přímo prototypem Boorstinovy cyklické monotónnosti. Obýváme planetu, která se otáčí okolo své osy stabilní rychlostí a v pravidelném vzorci a vystavuje nás pravidelnému střídání světla a tmy. Každé otočení Země nazýváme den. Den pro nás představuje možná nejdůležitější prostředek k dělení, přizpůsobování a hodnocení času.

V první části audioknihy se proto při zkoumání načasování zaměříte právě na něj. Co vědci zjistili o denním rytmu? Jak můžeme tyto poznatky využít ke zlepšení své výkonnosti, posílení zdraví a prohloubení spokojenosti? A proč bychom nikdy, neměli dělat důležitá rozhodnutí odpoledne? Před poslechem by však bylo dobré se trochu analyzovat.

Jak hledat vhodný čas během dne

Pokud znáte svůj chronotyp, pro každodenní rozhodování je dobré mít vodítka. Chcete-li si načasování v rámci dne řídit, týden systematicky sledujte své chování. Nastavte si v telefonu budík tak, aby pípal každých devadesát minut. Pokaždé, když se budík ozve, odpovězte na tyto tři otázky (pdf ke stažení):

1. Co děláte?

2. Jak duševně pohotoví se právě teď cítíte? (na škále od 1 do 10)

3. Jak fyzicky nabití energií se právě teď cítíte? (na škále od 1 do 10)

Zaznamenávejte stav po celý týden a pak výsledky shrňte do tabulky. Možná objevíte osobní odchylky od široce platného vzorce. Třeba zjistíte, že u vás propad nastává oproti většině dřív odpoledne nebo že se vaše síly vracejí k normálu později. Po týdnu budete mít větší přehled o svých aktivitách a budete s nimi mnohem lépe manévrovat.