Pod vrstvou vzteku se vždycky ukrývá strach

07.04.2019
Autor: ProgresGuru, M.J. Ryan

Dáváte si velký pozor na to, abyste se nikdy nerozčílili v práci. Snažíte se být ze všech sil klidní a raději se koušete do jazyka, než byste řekli něco nahlas. Postupně se to ve vás střádá, pak vám to přeroste přes hlavu a vy vybuchnete jako sopka. Rozzuříte se a už to jede. Potřebujete se zklidnit? Právě v tento moment byste si měli položit jednoduchou otázku: „Čeho se bojím?”

Pod vrstvou vzteku se vždycky ukrývá strach

Vztek je bublající strach

Mám strach z neúspěchu, z toho, že nenaplním své potřeby, strach z …, můžete si doplnit sami. To je důvod, proč se řídit pravidlem Vztek je bublající strach. Při jeho používání si snadno uvědomíte, že pod spalujícím ohněm vzteku se ukrývá strach. To vás zklidní.

Aby byl účinek ještě větší, proveďte takzvanou vizualizaci – najděte pro toto pravidlo konkrétní obraz a pokuste se ho vyjádřit pohybem. Například si můžete představit vařící se vodu v konvici na čaj. Můžete pak jednoduše ztlumit plamen.

Když ke každému pravidlu z audioknihy Změňte své návyky přiřadíte konkrétní obrázek a vytvoříte jednoduché gesto, zvýšíte tím účinnost vaší proměny, protože budete aktivovat všechny tři kanály vašeho vnímání. Sluch (vyslovením pravidla), zrak (vizualizace situace) a pohyb (vyjádření gestem).

Proč se tolik vztekáme

Se vztekem bojují všechny silné osobnosti. Může se projevovat dvěma způsoby. V prvním případě jde o stav, kdy cítíte, jak vaše emoce roste, a vy jste díky tomu schopni zdravě reagovat na nějaký nepřiměřený podnět. V druhém případě jde o strach, na který odpoví vaše amygdala útokem. Projeví se tím její přirozená funkce ochránit vás před fyzickým nebezpečím.

Pokud se jedná o reálné nebezpečí, například když na vás někdo zaútočí na ulici, tak je to zdravá reakce. Amygdala ale není tak chytrá, aby dokázala pokaždé situaci odhadnout správně. Její vývoj se zastavil v období dvou let, a proto reaguje často dětským způsobem. Někdy zahájí nepřiměřený útok, aniž by vás někdo přímo fyzicky ohrožoval, a tak odpojí možnost vašeho logického myšlení. Takové reakce nejsou vůbec žádoucí, protože v momentě, kdy se snažíte řešit něco emocionálně vypjatého, rozhodně nechcete, aby za vás odpovídala vaše dětská amygdala.

Vztek je pouhou automatickou reakcí, která nastane vždy, když vaše amygdala, jež je v mozku odpovědná za detekci „ohrožení“, zaznamená možné nebezpečí. Ovlivní pak chování přední části mozku, která je v klidové fázi schopna reagovat racionálně. Když si uvědomíte moment, kdy je váš mozek napaden útokem, budete schopni vzteklou reakci ovlivnit. Je to samozřejmě snazší říct než udělat, protože amygdala je primárně nastavená právě k útoku.

Vztek je falešná reakce

Pravidlo Falešné reakce, vám pomůže se zorientovat v situacích mimo přímé fyzické ohrožení. Budete v takových momentech vědět, že si s vámi falešně pohrává vaše amygdala. Opakujte si stále dokola, že Vztek je falešná reakce, snáze se tak uklidníte a zareagujete na situaci adekvátně, podle toho, jak váš přední mozek racionálně situaci vyhodnotí. Ochrání vás to před dětinskými reakcemi, což jistě rádi oceníte.

Zastavit, nadechnout, vrátit se

Naučte se rozpoznat první známky tohoto napadení, což se u vás může projevovat návaly horka nebo napětím v celém těle. V těchto chvílích si před sebou představte semafor s červeným světlem a uvědomte si, že se máte zastavit a myslet na pravidlo Zastavit, nadechnout, vrátit se. Pomalu a zhluboka se nadechněte a uvolněte své tělo co nejvíc. To zklidní i amygdalu, která pak sníží míru útoku a navrátí zpátky do akce přední mozek a ten už zareaguje bez zatížení.

Změnit své staré vzorce chování vyžaduje opravdu hodně úsilí, bez ohledu na to, jak jste cílevědomí, chytří nebo disciplinovaní. Znáte to sami. Toužíte po změně, ale nejste schopni získat tu správnou motivaci. Znovu a znovu se točíte v kruhu svých starých návyků. Po několika neúspěšných kolech to chcete opět zkusit – tentokrát už doopravdy. Ale za týden, měsíc nebo rok zjistíte, že jste se nepohnuli z místa. A to vás přivádí k zoufalství, cítíte beznaděj.

Víme, čím procházíte. Několikrát jsme tyto situace zažili. Z tohoto důvodu jsme vydali Sílu zvyku a praktickou audioknihu, která obsahuje 81 pravidel pro spokojenější život. Ty jsou seřazeny do skupin podle témat, kterými se zabývají. Na základě jejich opakování můžete změnit své chování tak, jak potřebujete. Zní to možná až moc jednoduše, a to proto, že to jednoduché a efektivní je. Pro jakoukoliv změnu vašeho chování najdete v této audioknize podrobný návod. Vyberte si takové téma, které s vámi nejvíce rezonuje a přizpůsobte si pravidlo, jak potřebujete.