Autor Niccolo Machiavelli
Interpret Igor Bareš
Délka 3 hod 35 min
Velikost 325 MB
Typ Audiokniha kompletní
Formát MP3 ke stažení

Vladař - Niccolo Machiavelli

Kdo myslí, že vystačí se silou, tomu nepatří do ruky žezlo

229 Kč

Bez 10 % DPH 208,18 Kč

 • Autor:Niccolo Machiavelli
 • Interpret:Igor Bareš
 • Délka:3 hod 35 min
 • Velikost:325 MB
 • Typ:Audiokniha kompletní
 • Formát:MP3 ke stažení
 • Vydavatel:OneHotBook

Popis audioknihy

Lidé jsou tak naivní, že rádi uvěří tomu, co chtějí slyšet

Klíčové dílo kancléře florentské republiky, které obsahuje politické úvahy odhalující a popisující mechanismy fungování moci a definující zásady pragmatické politiky zaměřené na řešení konkrétních problémů autorovy doby. Za ideál Machiavelli považoval jednotný stát, spravovaný moudrým vládcem, který by neměl váhat použít jakékoli prostředky, aby zajistil blaho země. Vycházel z myšlenky, že člověk by měl spoléhat pouze na své vlastní schopnosti. Koncepce dvojí morálky – morálky soukromé a morálky moci – vedla k tomu, že byl Machiavelli označován za cynika, šlo však spíše o zlom v pojetí vlády: panovník už není služebníkem Božím, je služebníkem státu (termín, který poprvé použil právě Machiavelli).

NICCOLÒ MACHIAVELLI

Italský politik, filozof, diplomat, spisovatel, historik, vojenský teoretik a polyhistor vystudoval univerzitu ve Florencii, potom působil jako tajemník florentské republiky a zúčastnil se řady diplomatických misí. Když se v roce 1513 k moci opět vrátil rod Medicejských, byl zproštěn úřadu, kvůli podezření ze spiknutí zatčen a poté odsouzen k ročnímu vyhnanství. Usadil se na malém statku, kde se věnoval studiu literatury a vlastní literární činnosti. Jeho nejvýznamnějším dílem je útlý spis Vladař, který vyšel až po jeho smrti, ačkoliv jej začal psát už po vykázání z Florencie. Autor dílo v úvodu věnoval Lorenzovi Medicejskému. Obsahuje politické úvahy, které odhalují a popisují fungování moci. V roce 1520 byl Medicejskými omilostněn, stal se jejich oficiálním dějepiscem a byl pověřen, aby napsal Florentské dějiny. Na sklonku jeho života mu roku 1525 nabídli, aby řídil novou stavbu městských zdí. Nedlouho poté, co se vrátil do Florencie, však jejich vláda padla a nová republikánská garnitura jej zbavila úřadu. Machiavelli je považován za zakladatele politologie.

Seznam kapitol

 • 00 Předmluva
 • 01 KAPITOLA 1: O různých formách vlád
 • 02 KAPITOLA 2: O dědičných knížectvích
 • 03 KAPITOLA 3: O smíšených knížectvích
 • 04 KAPITOLA 4: Proč se Dareiova ríše po smrti Alexandra Velikého nevzbouřila
 • 05 KAPITOLA 5: Jak vládnout městům a knížectvím
 • 06 KAPITOLA 6: O nových knížectvích dobytých vlastní zbraní
 • 07 KAPITOLA 7: O knížectvích získaných s cizí pomocí
 • 08 KAPITOLA 8: O těch, kdo dosáhli moci zločinem
 • 09 KAPITOLA 9: O občanské vládě
 • 10 KAPITOLA 10: O knížectvích v časech ohrožení
 • 11 KAPITOLA 11: O církevních panstvích
 • 12 KAPITOLA 12: O druzích vojsk a o žoldnéřích
 • 13 KAPITOLA 13: O pomocném, smíšeném a vlastním vojsku
 • 14 KAPITOLA 14: O úkolech panovníka
 • 15 KAPITOLA 15: O věcech, za něž se dostává pochvaly nebo potupy
 • 16 KAPITOLA 16: O štědrosti a skouposti
 • 17 KAPITOLA 17: O tvrdhlavosti a shovívavosti
 • 18 KAPITOLA 18: Jak má vládce plnit dané slovo
 • 19 KAPITOLA 19: Jak se chránit před nenávistí a opovržením
 • 20 KAPITOLA 20: O budování pevnosti
 • 21 KAPITOLA 21: Jak a čím se získává úcta lidu
 • 22 KAPITOLA 22: O ministrech
 • 23 KAPITOLA 23: Komu naslouchat a kdy
 • 24 KAPITOLA 24: Proč italská knížata přišla o moc
 • 25 KAPITOLA 25: Jakou roli hraje osud
 • 26 KAPITOLA 26: Výzva k osvobození Itálie od barbarů
Audiokniha Kniha pěti kruhů a Kniha rodinných tradic válečného umění: Mijamoto Musaši, Jagjú Munenori
0:00
0:00

Kniha pěti kruhů a Kniha rodinných tradic válečného umění

Mijamoto Musaši, Jagjú Munenori

Čte: Jan Hyhlík

Audiokniha Vytváření hojnosti: Deepak Chopra
0:00
0:00

Vytváření hojnosti

Deepak Chopra

Čte: Aleš Zbořil

Audiokniha Budoucnost lidstva: Michio Kaku
0:00
0:00

Budoucnost lidstva

Michio Kaku

Čte: Miroslav Táborský

Audiokniha Sedm duchovních zákonů úspěchu: Deepak Chopra
0:00
0:00

Sedm duchovních zákonů úspěchu

Deepak Chopra

Čte: Aleš Zbořil

Audiokniha Kniha rodinných tradic válečného umění: Jagjú Munenori
0:00
0:00

Kniha rodinných tradic válečného umění

Jagjú Munenori

Čte: Jan Hyhlík

Audiokniha Vzpoura proti globalizaci: Nadav Eyal
0:00
0:00

Vzpoura proti globalizaci

Nadav Eyal

Čte: Aleš Slanina